فروش تجهیزات VIOP  -  شرکت تلمیس

فروش تجهیزات VIOP - شرکت تلمیس

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

فروش تجهیزات VIOP - شرکت تلمیس

فروش تجهیزات VIOP - شرکت تلمیس

IP Phone : Yealink - Simton – Atcom
Gateway: - linksys - T.com Dinstar
کارت استریسک : Digium - Atcom - Tcom
ATA : PAP2T

تلفن : 88301983 - 88302334
وب سایت : www.telmis.ir
ایمیل : info@telmis.ir
آدرس : تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان سمیه ، روبروی برج سپهر ، پلاک 86، واحد 3